vztahy

Sugar Daddy

Vztahy s Sugar Daddy: Nový Trend v Životním Stylu

Co je "sugar daddy" a jaký je jeho význam ve vztazích? Sugar daddy je termín, který označuje muže, obvykle staršího věku, který finančně podporuje mladší ženu ve výměně za společnost a intimní vztah. Vztahy s sugar daddies jsou založeny na dohodách a vzájemné výhodnosti. Sugar daddy poskytuje finanční stabilitu a...