střešní vazník

Krokev

Answer: Tajemství pevné střechy: Vše o krovech a jejich stavbě

Co je to krokev? Krokev je základní nosný prvek šikmé střechy. Jde o šikmo uložený trám, který přenáší zatížení od střešní krytiny, sněhu a větru na obvodové zdi stavby. Krovy se obvykle vyrábějí ze dřeva, a to jehličnatého, které je pevné a odolné. Mohou být ale i z oceli nebo železobetonu. Krovy se skládají z...