Answer: Tajemství pevné střechy: Vše o krovech a jejich stavbě

Krokev

Co je to krokev?

Krokev je základní nosný prvek šikmé střechy. Jde o šikmo uložený trám, který přenáší zatížení od střešní krytiny, sněhu a větru na obvodové zdi stavby. Krovy se obvykle vyrábějí ze dřeva, a to jehličnatého, které je pevné a odolné. Mohou být ale i z oceli nebo železobetonu. Krovy se skládají z několika částí, z nichž nejdůležitější jsou krokvová noha, pozednice, hřeben a kleštiny. Krokvová noha je šikmá část krovu, která se opírá o pozednici a hřeben. Pozednice je vodorovný trám, který se ukládá na obvodové zdi a nese váhu krovu. Hřeben je nejvyšší vodorovný trám krovu, na kterém se krokvové nohy setkávají. Kleštiny jsou šikmé vzpěry, které ztužují krov do stran.

Typy krovů

Existuje několik typů krovů, které se liší konstrukcí a použitými materiály. Mezi nejčastější patří krovy hambalkové, vaznicové a stojaté.

Hambalkové krovy jsou tradiční typ krovu, který se používá již po staletí. Jsou tvořeny svislými sloupky (stojky), vodorovnými trámy (povaly) a šikmými trámy (krokve).

Vaznicové krovy jsou modernější typ krovu, který se vyznačuje jednodušší konstrukcí a menší spotřebou dřeva. Jsou tvořeny pouze vodorovnými trámy (vaznicemi) a šikmými trámy (krokvemi).

Stojaté krovy jsou vhodné pro stavby s velkým rozponem, jako jsou například haly. Jsou tvořeny svislými sloupky (stojky) a šikmými trámy (krokvemi).

Výběr typu krovu závisí na mnoha faktorech, jako je velikost a tvar střechy, zatížení sněhem a větrem, a v neposlední řadě také na finančních možnostech investora.

Materiál na krovy

Krovy představují základní nosnou konstrukci střechy a jejich volba materiálu je klíčová pro dlouhodobou stabilitu a životnost celé stavby. Tradičním a stále oblíbeným materiálem je dřevo, které se vyznačuje vysokou pevností, dobrou tepelnou izolací a snadnou opracovatelností. Pro krovy se nejčastěji používá smrkové nebo borové dřevo, které musí být dostatečně vysušené a ošetřené proti škůdcům a houbám.

Moderní alternativou k dřevu jsou ocelové konstrukce, které se vyznačují vysokou pevností, odolností a dlouhou životností. Ocelové krovy se hodí pro složitější tvary střech a umožňují překlenout i větší rozpony. Nevýhodou může být vyšší cena a nutnost odborné montáže.

Stále častěji se setkáváme i s kombinovanými krovy, které kombinují výhody dřeva a oceli. Tyto konstrukce spojují pevnost oceli s tepelně-izolačními vlastnostmi dřeva a nabízejí tak optimální řešení pro moderní stavby.

Výhody krovu

Krovy patří mezi tradiční a osvědčené konstrukce střech. Mezi jejich hlavní přednosti patří dlouhá životnost, odolnost a pevnost. Dřevo, jakožto přírodní materiál, dodává stavbě příjemné mikroklima a estetický vzhled. Krovy se hodí pro různé typy střech, ať už sedlové, valbové nebo pultové. Snadno se s nimi pracuje a umožňují variabilitu v návrhu půdních prostor. Krovy jsou také poměrně lehké, což snižuje nároky na statiku stavby. V neposlední řadě je důležitá i ekologická stránka, dřevo je obnovitelný zdroj a jeho zpracování má nízkou energetickou náročnost.

Montáž krovu

Montáž krovu je zásadní fází výstavby domu. Před samotnou montáží je důležité mít k dispozici projekt krovu od statika, který zohledňuje zatížení sněhem, větrem a dalšími faktory. Na stavbě by měly být připraveny všechny potřebné materiály jako jsou krokve, pozednice, kleštiny, latě a šrouby. Montáž začíná usazením pozednic na zdivo, na které se následně osazují krokve. Ty se kotví k pozednici pomocí ocelových kotevních prvků. Následuje montáž kleštin, které ztužují konstrukci krovu. Po dokončení základní konstrukce se montuje střešní laťování, na které se následně pokládá střešní krytina. Celý proces montáže krovu vyžaduje zkušenosti a preciznost, proto je vhodné svěřit ho do rukou odborné firmy.

Cena krovu

Cena krovu se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je velikost a složitost konstrukce, použitý materiál a lokalita. Obecně se cena pohybuje od desítek tisíc korun za jednoduchý krov nad menší stavbou až po statisíce korun za složitější krovy u větších domů.

Mezi nejčastější materiály pro výrobu krovů patří dřevo a ocel. Dřevěné krovy jsou tradiční a cenově dostupnější variantou. Ocelové krovy jsou sice dražší, ale nabízejí větší pevnost a odolnost.

Kromě ceny materiálu je nutné počítat i s cenou za montáž krovu. Tu ovlivňuje především náročnost montáže a dostupnost místa. Doporučuje se oslovit více tesařských firm a nechat si vypracovat cenovou nabídku na míru.

Při výběru dodavatele krovu je důležité dbát na jeho reference a zkušenosti. Dobrý dodavatel vám poradí s výběrem vhodného materiálu a konstrukce krovu a zajistí jeho kvalitní a bezpečnou montáž.

Údržba krovu

Krov je jako kostra vašeho domu, drží pohromadě střechu a chrání vás před živly. Pravidelná údržba krovu je proto nezbytná pro dlouhou životnost a bezproblémové bydlení. Co všechno byste měli kontrolovat? Zaměřte se na přítomnost dřevokazného hmyzu, jako jsou tesaříci nebo červotoči. Důležité je také všímat si známek plísní a hub, které mohou dřevo narušovat. Pravidelně kontrolujte stav dřevěných prvků, zda nejsou popraskané, zkroucené nebo jinak poškozené. Nezapomínejte ani na kovové části krovu, jako jsou spoje, svorky a hřebíky. Zkontrolujte, zda nejsou zrezivělé a v případě potřeby je ošetřete antikorozním nátěrem. Důležitou součástí údržby je také větrání půdního prostoru. Správná cirkulace vzduchu zabraňuje vzniku vlhkosti, která je živnou půdou pro plísně a houby. Pokud si na jakoukoliv opravu netroufáte sami, neváhejte se obrátit na odborníka, tesaře. Včasná oprava drobných závad vám může ušetřit nemalé peníze za budoucí nákladné rekonstrukce.

Publikováno: 08. 06. 2024

Kategorie: stavba

Autor: Adora Novotná

Tagy: krokev | střešní vazník