Stavba schodů krok za krokem: Zvládněte výpočet schodiště jako profík

Výpočet Schodiště

Výška stropu

Výška stropu hraje klíčovou roli při výpočtu schodiště a jeho celkové bezpečnosti. Pro pohodlný a bezpečný pohyb po schodech je nezbytné dodržet určité standardy a normy. Výška stropu ovlivňuje jednak výšku schodů, ale také jejich počet a celkovou délku schodišťového ramene. Pro výpočet optimálního sklonu schodiště a počtu schodů je nutné znát přesnou výšku stropu. Tuto hodnotu získáme jednoduše tak, že změříme vzdálenost od podlahy k nejnižšímu bodu stropu v místě, kde bude schodiště umístěno.

Matematický výpočet schodiště se opírá o vzorec 2h + š = 630 mm, kde "h" představuje výšku schodu a "š" šířku nášlapné plochy. Tento vzorec vychází z průměrné délky kroku člověka a zajišťuje pohodlný pohyb po schodech. Výška stropu nám určuje maximální možnou výšku schodu, abychom se vešli do daného prostoru. Například, pokud máme výšku stropu 2700 mm a chceme mít schody s výškou 180 mm, můžeme vypočítat počet schodů: 2700 mm / 180 mm = 15 schodů. Je důležité si uvědomit, že příliš vysoké schody jsou nepohodlné a nebezpečné, zatímco příliš nízké schody zase zbytečně prodlužují schodišťové rameno.

Počet schodů

Výpočet počtu schodů je stěžejní součástí projektování schodiště. Nejde jen o to, aby schodiště dobře vypadalo, ale především o jeho bezpečnost a pohodlí při užívání. Základem matematického výpočtu je takzvaný „vzorec pro pohodlnou chůzi“, který zohledňuje průměrnou délku kroku. Ten se pohybuje okolo 63 cm. Vzorec říká, že součet dvojnásobku výšky schodu (2h) a šířky nášlapné plochy (b) by se měl ideálně rovnat 63 cm (2h + b = 63 cm).

Pro stanovení počtu schodů potřebujeme znát světlou výšku schodiště, tedy vertikální vzdálenost mezi podlahami. Tuto hodnotu vydělíme předpokládanou výškou schodu (h), čímž získáme orientační počet schodů. Výšku schodu volíme v rozmezí 16-19 cm, přičemž v rodinných domech se nejčastěji setkáváme s výškou 17-18 cm. Šířka nášlapné plochy by se měla pohybovat mezi 25-30 cm.

Je důležité si uvědomit, že počet schodů musí být vždy celé číslo. Pokud nám výpočet vyjde s desetinným číslem, musíme výšku schodu nebo šířku nášlapné plochy mírně upravit tak, abychom dosáhli celého počtu. Zároveň je nutné zkontrolovat, zda dodržujeme výše zmíněný „vzorec pro pohodlnou chůzi“.

Správný výpočet počtu schodů a jejich rozměrů je klíčový pro funkční a bezpečné schodiště. Pokud si nejste jisti, svěřte výpočet a návrh schodiště odborníkovi.

Výška schodu

Výška schodu, označovaná jako "v" v matematických výpočtech, je klíčovým parametrem při projektování schodiště. Výška schodu určuje, jak pohodlné a bezpečné bude schodiště pro chůzi. Pro výpočet ideální výšky schodu existuje několik vzorců a doporučení. Jedním z nejznámějších je tzv. "Blondelovo pravidlo", které říká, že součet dvojnásobku výšky schodu a šířky stupně by se měl pohybovat mezi 60 a 65 cm. V praxi se nejčastěji používá výška schodu mezi 16 a 18 cm. Nižší schody jsou pohodlnější pro chůzi, ale vyžadují více prostoru. Vyšší schody jsou prostorově úspornější, ale mohou být pro starší osoby nebo osoby s pohybovým omezením náročnější. Při výpočtu výšky schodu je důležité zohlednit také celkovou výšku schodiště a dostupný prostor. Pro výpočet počtu schodů stačí vydělit celkovou výšku schodiště výškou jednoho schodu. Je důležité si uvědomit, že poslední schod, tzv. "nástupní schod", by měl být ve stejné úrovni jako podlaha.

Šířka schodiště

Šířka schodiště není jen otázkou estetiky, ale především bezpečnosti a plynulosti pohybu. Příliš úzké schodiště může být nepohodlné a v případě nouze i nebezpečné. Naopak příliš široké schodiště zabírá zbytečně mnoho místa. Jak tedy najít tu správnou míru? Matematický výpočet šířky schodiště vychází z několika faktorů.

Základem je stavební norma, která udává minimální šířku schodiště pro různé typy staveb. Pro rodinné domy je to obvykle 80 cm, ale záleží na konkrétních podmínkách. Důležitý je i počet osob, které budou schodiště používat. Pro vícegenerační domy nebo domy s častými návštěvami je vhodné zvolit širší schodiště, minimálně 90 cm.

Při výpočtu je třeba zohlednit i rozměry nábytku, který bude po schodech vynášen. Pokud plánujete stěhování objemnějších kusů, je vhodné šířku schodiště přizpůsobit. Nezapomeňte ani na prostor pro madla, která by měla být umístěna po obou stranách schodiště.

Výpočet šířky schodiště je tedy komplexní záležitostí, která vyžaduje zohlednění mnoha faktorů. Pokud si nejste jisti, je vhodné poradit se s odborníkem, který vám pomůže navrhnout optimální řešení.

Hloubka stupně

Hloubka stupně, označovaná také jako nášlapná šířka, je klíčovým parametrem při výpočtu schodiště. Ovlivňuje nejen pohodlí při chůzi, ale i bezpečnost celého schodiště. Pro výpočet ideální hloubky stupně existuje několik matematických vzorců a pravidel. Jedním z nejpoužívanějších je tzv. "vzorec pro pohodlnou chůzi", který zohledňuje průměrnou délku kroku: 2 x výška stupně + hloubka stupně = 63 cm.

Tento vzorec vychází z principu, že čím vyšší je stupeň, tím menší by měla být jeho hloubka. Pro běžné schodiště v rodinném domě se doporučuje hloubka stupně mezi 25-30 cm. Důležité je zohlednit i výšku stupně, která by se měla pohybovat mezi 16-18 cm.

Při výpočtu hloubky stupně je nutné dbát na dodržení platných norem a předpisů. Například norma ČSN 73 4130 stanovuje minimální a maximální hodnoty pro výšku a hloubku stupně. Kromě výpočtu je důležité zohlednit i další faktory, jako je šířka schodiště, umístění zábradlí a osvětlení. Správně navržené a zkonstruované schodiště by mělo být nejen bezpečné, ale i pohodlné a esteticky působivé.

Podesta

Podesta hraje v konstrukci schodiště klíčovou roli, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i estetiky. Správný výpočet podesty je proto nezbytný pro zajištění pohodlného a bezpečného pohybu po schodišti.

Při výpočtu podesty je třeba vzít v úvahu několik faktorů, jako je šířka schodiště, výška schodu a celkový počet schodů. Minimální šířka podesty by měla být shodná se šířkou schodiště. Doporučuje se však, aby podesta byla o něco širší, a to zejména u schodišť s větším provozem.

Délka podesty se pak odvíjí od počtu schodů. Obecně platí, že podesta by měla být umístěna po každých 10 až 15 schodech. U delších schodišť je vhodné umístit podestu i v polovině délky schodiště.

Matematický výpočet podesty zahrnuje určení její plochy. Plocha podesty se vypočítá vynásobením její délky a šířky. Pro zajištění dostatečného prostoru pro pohyb osob by plocha podesty neměla být menší než 1 m².

Kromě výše uvedených faktorů je při výpočtu podesty důležité zohlednit i stavební normy a předpisy. Tyto normy stanovují minimální rozměry a další parametry pro konstrukci schodišť a podest.

Zábradlí

Výpočet schodiště se neomezuje jen na stupně a podesty, důležitým aspektem je i zábradlí. To zajišťuje bezpečnost a stabilitu při pohybu po schodech. I zdánlivě jednoduchá konstrukce zábradlí vyžaduje matematický výpočet, aby splňovala normy a byla bezpečná.

Výška zábradlí se obvykle pohybuje mezi 90 a 110 cm, záleží na typu stavby a individuálních potřebách. Pro výpočet potřebného materiálu je nutné znát celkovou délku schodiště, a to včetně případných podest. Délku zábradlí pak získáme součtem délek jednotlivých částí.

Důležitým faktorem je také rozteč sloupků, která by neměla přesáhnout 120 cm. Počet sloupků vypočítáme vydělením celkové délky zábradlí roztečí a přičtením jedničky (poslední sloupek).

Při výpočtu je nutné zohlednit i typ a rozměry použitých materiálů. Pro dřevěné zábradlí budeme potřebovat trámy o specifických rozměrech, pro kovové zábradlí pak profily a další komponenty.

Matematický výpočet zábradlí je tedy nedílnou součástí plánování a realizace schodiště. Správně navržené a zkonstruované zábradlí zajistí bezpečný a pohodlný pohyb po schodech a zároveň se stane estetickým doplňkem interiéru.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: stavba

Autor: Adora Novotná

Tagy: výpočet schodiště | matematický výpočet