ochrana stavebních konstrukcí před vlhkostí

Hydroizolace: Nezbytná ochrana stavebních konstrukcí před vlhkostí

Co je hydroizolace? Hydroizolace je technický postup, který slouží k ochraně stavebních konstrukcí před pronikáním vlhkosti. Jedná se o vrstvu materiálu, která zabraňuje vniknutí vody do konstrukce a tím chrání budovu před poškozením. Hydroizolace je nezbytnou součástí každé stavby, protože vlhkost může způsobit...